Conversor de liras en euros:

Liras son Euros

Conversor de euros en liras:

Euros son Liras

HTMLpoint.com